Zobowiązania

INNE RZECZY BLISKIE NASZEMU SERCU

Ludzie w GOTECu są świadomi swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Właśnie dlatego chcemy oddać wiele ludziom i środowisku poprzez nasze zaangażowanie społeczne.

GOTEC - ZAANGAŻOWANIE W LUDZI I ŚRODOWISKO

We wszystkich lokalizacjach GOTEC na całym świecie angażujemy się nie tylko w ochronę środowiska i przyrody, ale także w liczne projekty społeczne dla pracowników i lokalnej ludności. W ramach naszej działalności produkcyjnej badamy wszystkie aspekty kompatybilności środowiskowej. Sprawiamy, że produkcja jest tak oszczędna jak to tylko możliwe, zużywamy jak najwięcej energii i procesów regeneracyjnych przy niskim zużyciu energii i surowców wtórnych.

Ochrona środowiska odgrywa ważną rolę w naszych procesach produkcyjnych i oczekujemy tego od dostawców i klientów w podejmowaniu wysiłków na rzecz ochrony środowiska. Ponadto dbamy o dobro naszych pracowników oraz regionalne projekty społeczne i kampanie humanitarne na wszystkich naszych stronach. Obejmują one bezpośrednią pomoc dla pracowników i ich rodzin, pomoc w przypadku klęsk żywiołowych i nagłych wypadków oraz wsparcie dla organizacji charytatywnych.

FUNDACJA SAVE- WILDLIFE CONSERVATION FUND

Ponadto w 2010 r. Lars Gorschlüter (CEO GOTEC) założył Fundację SAVE – Wildlife Conservation Fund. Fundacja ta aktywnie uczestniczy w promowaniu ochrony przyrody i gatunków i jest wspierana przez GOTEC oraz wiele innych firm i prywatnych sponsorów.
Poprzez projekty edukacji konsumenckiej i ochrony zwierząt w Europie, pomoc dla samopomocy, projekty pomocy dla dzieci, edukację i badania dzikiej przyrody w Afryce, SAVE pokazuje ludziom, jak mogą lepiej żyć w zgodzie z naturą i zwierzętami, zachowując tę samą jakość życia. Odbywa się to poprzez projekty takie jak edukacja konsumentów i ochrona zwierząt w Europie, poprzez projekty pomocy dzieciom, edukację i ochronę przyrody w Afryce. Pracownicy Grupy GOTEC aktywnie wspierają SAVE dzięki osobistemu zaangażowaniu.
 
Więcej na ten temat: www.save-wildlife.org